Tobias Adam

Position

  • Mitglied Kirchensynode (seit 2019)
    Religiös-soziale Fraktion
Wahlkreis XI, Hinwil
Synodenmitglied Tobias Adam