Nanetta Meyer

Position

  • Mitglied Kirchensynode (seit 2022)
    Liberale Fraktion
Wahlkreis XI, Hinwil
Nanetta Meyer ist Mitglied der Kirchensynode