Matthias Ruff

Position

  • Mitglied Kirchensynode (seit 2023)
    Liberale Fraktion
Wahlkreis VIII, Affoltern
Mathias Ruff