Christian Meier

Mitglied Kirchensynode (seit 2019)

Position

  • Mitglied Kirchensynode (seit 2019)
    Evangelisch-kirchliche Fraktion
Wahlkreis XI, Hinwil
Christian Meier

Präsident der Evangelisch-kirchlichen Fraktion